an financiële instellingen - Nieuws van financiële instellingen - Nieuws van f van de ABN, dat zijn bank moet blijven streven naar het vestigen van eigen kantoren in geheel Europa en eventueel ook daarbuiten. Over het vestigingsbeleid in Nederland zei drs. Wurf- bain dat het hem niet zou verbazen wanneer het huidige groeitempo van circa 20 nieuwe vestigingen per jaar in de toekomst zal wor den opgevoerd. Fusie hypotheekbanken De besturen van de Westlandsche en de Utrechtse Hypotheekbank hebben in de be ginsel besloten tot volledige samenwerking. Door deze samenvoeging ontstaat een hypo theekbank met ruim 1,3 miljard aan uitstaande hypotheken. Dat is aanzienlijk meer dan de Friesch-Groningsche, die met 1 miljard tot nu toe de grootste hypotheekbank in ons land was. Pandbrieven met wisselende rente De Westlandsche Hypotheekbank gaat een nieuw soort pandbrieven uitgeven. Het zijn pandbrieven waarvan de rente ieder jaar per 1 oktober wordt vastgesteld. De rente is gekoppeld aan het gemiddelde effectieve rendement van vier staatslenin gen: zij zal procent hoger liggen dan het eerst op 1/8 naar boven afgeronde rendement van de 71/2 procent Nederland 1969, de 7 pro cent Nederland 1969, de 61/2 procent Neder land 1968 IV en de 6 procent Nederland 1967. Voor het eerste jaar is de rente gesteld op 8y4 procent bij een koers van uitgifte van 100 procent. De nieuwe pandbrieven zullen ook bij de met de Westlandsche gefusioneerde Utrechtsche Hypotheekbank verkrijgbaar zijn. Concentratie bij de Amev Nog dit jaar zal de structuur van de verzeke ringsgroep Amev worden vereenvoudigd. Door de overdracht van levensverzekeringsporte feuilles aan de Utrecht en van schadeverzeke ringsportefeuilles aan Holland wordt bereikt dat in deze beide sectoren nog maar één maat schappij werkzaam blijft. Ook de verkoopor ganisaties van de diverse maatschappijen uit de groep zullen worden samengevoegd tot één voor levensverzekering en één voor schade verzekering. Werknemersbank De Nederlandse Christelijke Agrarische Be- drijfsbond, aangesloten bij het CNV, bepleit in zijn orgaan 'Samenwerking' de oprichting van een werknemersbank. Daardoor zouden de werknemers meer invloed krijgen op het maatschappelijk en economisch bestel in ons land. Volgens de NCAB zou de bank zich moeten bezighouden met sparen, beleggen, verzekeren, bevordering van het eigen wo- ningbezit en dergelijke. 525

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 47