fieuws van financiële instellingen - Nieuws van financiële instellingen - Nieuw Nieuwe spaarvorm en nieuwe tarieven bij de Rijkspostspaarbank Met ingang van 1 oktober kan men ook bij de RPS een rente van 7 procent krijgen op een 24-maandsrekening. De minimum eerste inleg is gesteld op 5.000. Bij een eventueel eer dere opname wordt een rentekorting van 2'/2 procent toegepast. De rente op de 12-maands- rekening is verhoogd van 5y2 naar 6 procent. De maximum-bedragen waarover bij de RPS rente wordt vergoed zijn opgetrokken tot 50.000 voor spaarrekeningen en 100.000 voor beleggingsrekeningen. Op de gewone spaarrekening kan men met ingang van 1 okto ber 4.000 per vier weken opnemen. Hogere rente voor spaargelden Met ingang van 1 oktober heeft de Amro-Bank de rentevergoeding op een aantal spaarvor- men verhoogd. Voor de diverse spaarvormen bestaat nu een rente van 41/2 tot 7 procent. Eenzelfde verhoging van de tarieven hebben ook de Algemene Bank Nederland en de Ne- derlandsche Middenstandsbank doorgevoerd. Ook daar varieert de rente nu van 41/2 tot 7 procent. Neberu blijft failliet De Maastrichtse arrondisementsbank heeft het verzet dat door enige crediteuren en door de raadsman van de eigenaar was aangetekend tegen de faillietverklaring van Neberu niet ontvankelijk verklaard. Het beroep dat daarna tegen het vonnis werd aangetekend is door het Gerechtshof te 's- Hertogenbosch eveneens afgewezen. De raadsman van Neberu zal nu tegen het vonnis in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Handelsbanken zoeken 'lange middelen' De Algemene Bank Nederland is overgegaan tot de uitgifte van ABN-spaarbiljetten 1969/ 1975. Op elk spaarbiljet van nominaal 100 wordt op 4 januari 1975 150 uitbetaald, wat een rente van 8 procent betekent. De bil jetten zijn gedurende de looptijd niet betaal baar of opeisbaar en de rentevoet blijft ge durende de gehele looptijd gehandhaafd. Het ligt in de bedoeling voor deze spaarbiljet- ten notering ter beurze van Amsterdam aan te vragen. Kennelijk aangemoedigd door het grote suc ces van haar 8 procentslening van een maand geleden (toen werd 40 miljoen geplaatst te gen 991/2 procent), heeft de Amro-Bank op nieuw een dergelijke obligatielening op de markt gebracht Het enige verschil met de vorige lening is de grootte van het bedrag, dat nu f 50 miljoen is, en de koers van uitgifte, die voor de nieuwe lening op 100 procent is gesteld. Algemene Bank Nederland wil kantoren in heel Europa Ter gelegenheid van de introductie van aan delen ABN op de Brusselse beurs verklaarde drs. Wurfbain, lid van de raad van bestuur 524

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 46