de boerenleenbank UITGAVE VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN O KTO B E R 1969 No. 576 In 'veranderende betaalgewoonten' belichten wij de ontwikkeling van contant-geld-maat- schappij tot giraal-geld-maatschappij. In het bedrijfsleven bestaat de girale betaling al vele jaren. Het girale betalingsverkeer in de parti culiere sector - met name aan de inkomsten kant van de privéhuishouding - kwam pas op gang toen het mogelijk bleek salarissen, lonen, pensioenen enzovoort giraal uitte betalen. De verwachting is, dat de girale ontvangst van de inkomsten, de particulieren ertoe zal brengen meer betalingen giraal te doen. Zij is er weer. De rijksbegroting voor het ko mende regeringsjaar. De cijfers worden nog eens toegelicht in de miljoenennota 1970; een lijvig boekwerk van 166 pagina's. En zoals in elke negende maand van het jaar, is de vreug de niet onverdeeld rond de geboorte van 's rijks jaarlijkse financiële beleid. Het is geen gemakkelijke opdracht tussen enerzijds vreug de, lof en instemming en anderzijds ontstem ming, slechte kritiek en ach-en-wee-geklaag, een middenweg te vinden. De begroting en alle problemen inherent daaraan, ontkwamen ook dit jaar niet aan onze aandacht. In dit nummer leest u een bespreking van de miljoenennota 1970, de economie in 1970 en beschouwingen, in het licht van de begroting, over de woning bouw en het midden- en kleinbedrijf. Cash and carry. Een bedrijfsvorm in de de tailhandel die steeds meer opgang maakt. Wat zijn de oorzaken van het ontstaan van deze be drijven en wat zijn de toekomstperspectieven? Het artikel over het cash and carry-bedrijf hoopt op deze vragen een antwoord te geven. Wellicht is het interessant kennis te nemen van de levenswandel van de oudste dochter van Koning Willem I: de Nederlandsche Bank. Het artikel 's Konings oudste dogter' gaat terug naar de Bank in de Gouden Eeuw en wandelt door de historie naar de Nederland sche Bank van de twintigste eeuw. 481

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 3