DE GELDWISSEL EN ZITN VROUW AAR UIT DE BOERENLEENBANK -KA LENDER De afbeelding op de novemberpagina van de kalender, die onze boerenleenbankorganisatie voor het jaar 1969 uitgaf, is een weergave van een olieverfschildering op hout, stammend uit de school van Marinus van Roymerswaele. Het originele werk is 113 centimeter breed en 80 centimeter hoog. Het is te zien in het Ko ninklijk Museum te Antwerpen. Het beroep van geldwisselaar was in vroeger jaren een specifiek vak, dat in dienst van de overheid werd uitgeoefend door daartoe aan gestelde beambten. Bij de geldwisselaar kon men nauwkeurig de waarde laten bepalen van alle ontvangen buitenlandse munten, en desge wenst kon men ze bij hem inwisselen tegen binnenlands geld. Ontving een handelaar En gelse nobels of Spaanse realen in betaling, dan kon hij bij de geldwisselaar zijn munten omzet ten in eigen daalders of schellingen. Ook kon men bij de geldwisselaar goudgeld omruilen te gen zilvergeld en omgekeerd. Dit laatste wordt ook gesuggereerd door het schilderij, dat zo wel gouden als zilveren munten vertoont, ter wijl naast de hand van de tellende geldwisse laar nog een stapeltje munten is afgebeeld, waarvan de kleur aan koper doet denken. Behalve die vele munten ziet men links op de tafel het gewichtdoosje liggen, dat vroeger in het beroep van elke handelsman en zeker in het werk van de geldwisselaar een zo grote rol speelde. Wij kwamen het op enkele eerder besproken afbeeldingen al tegen. De uiteinde lijke waardebepaling van de munten geschied de immers door weging, en wel van elke munt afzonderlijk. Gegeven het gehalte, dat bekend was, was het gewicht bepalend voor de goud- of zilverwaarde. Ook hier is de geldwisselaar aan het wegen. Zou het werk naamloos zijn geweest, dan had de voorstelling allerlei situaties kunnen weer geven. Misschien was de vrouw, met haar grote, lege beurs, die op de voorgrond rechts op tafel ligt, naar de geldwisselaar gekomen met een nalatenschap die zij graag getaxeerd zag, of met het verzoek haar zilveren munten om te zetten in goud. Het werk is echter be kend onder de naam 'De geldwisselaar en zijn vrouw'. Blijkbaar kijkt hier de echtgenote toe bij de werkzaamheden van haar man, die mis schien bezig is met het opmaken van zijn kas. 512

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 34