In miljoenen Mutaties in de uitzettingen van de aangesloten banken juli 1968 juli 1969 jan./juli 1968 jan./juli 1969 stand ultimo juli 1969 Voorschotten 31,1 38,1 278,3 323,8 3.156,9 Rekening-couranthouders 14,5 11,6 8,8 23,2 307,4 Effecten 0,1 5,8 34,8 24,7 223,0 Totaal 16,7 32,3 304,3 325,3 3.687,3 Mutaties in de toevertrouwde middelen van de aangesloten banken Spaarrekeningen Rekening-couranthouders Bankdeposito's Totaal juli 1968 64,3 18,8 6,9 90,0 juli 1969 jan./juli 1968 jan./juli 1969 38,8 46,0 24,5 109,3 235,9 177,3 40,5 453,7 274,2 244,6 38,4 557,2 stand ultimo juli 1969 4.759,8 900,3 215,6 5.875,7 Besparingen bij de traditionele spaarinstellingen 1968 Saldo 1 januari Spaaroversch. jan./juni 165 Spaaroversch. juli 64 Spaaroversch. jan./juli Saldo 31 juli 1969 Saldo 1 januari Spaaroversch. jan./juni 237 Spaaroversch. juli 56 Spaaroversch. jan./juli Saldo 31 juli CCB 3.978 229 4.207 4.475 293 4.768 187 99 335 85 CCRB 6.099 286 6 385 6.884 420 7.304 Alg. Spaarbanken 287 47 321 31 6.743 334 7.077 7.292 352 7.644 182 39 94 16 RPS 4.840 221 5.061 5.246 110 5.356 479

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 61