bijzonder 'ad rem'. Dat bleek uit zijn antwoord op een vraag naar zijn verdiensten: 'vraag dat maar aan mijn man van de boerenleenbank, of misschien beter nog aan die van de belastin gen'. Horst In het Limburgse Horst herdacht de heer Mar cellis het feit dat hij 25 jaar geleden tot kas sier/directeur van de boerenleenbank werd benoemd. Ter gelegenheid hiervan werd een zeer druk bezochte receptie gehouden, waar districtsdirecteur Mars de complimenten van de centrale bank overbracht. Nootdorp Op 24 juli opende de boerenleenbank Noot dorp een bijkantoor aan de Keizerstraat te Scheveningen. Inspecteur Nagel was aanwe zig om de felicitaties van de centrale bank over te brengen. Boerenleenbank Lepelstraat (N.Br.), geopend 5 mei 1969

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 41