In miljoenen Mutaties in de uitzettingen van de aangestoten banken mei 1968 mei 1969 jan./mei 1968 jan./mei 1969 stand ultimo mei 1969 Voorschotten 64,1 Rekening-couranthouders 14,6 Effecten 1,1 59,2 11,0 5,3 214,4 6,0 34,2 262,1 4,2 16,9 3.095,2 326,4 215,2 Totaal 50,6 53,5 254,6 274,8 3.636,8 Mutaties in de toevertrouwde middelen van de aangesloten banken mei 1968 mei 1969 jan./mei 1968 jan./mei 1969 stand ultimo mei 1969 Spaarrekeningen 32,5 Rekening-couranthouders 58,8 Bankdeposito's 6,5 40,0 82,8 1,4 141,0 101,3 25,8 194,7 166,1 8,0 4.663,3 821,8 202,2 Totaal 97,8 124,2 268,1 368,8 5.687,3 Besparingen bij de traditionele spaarinstellingen CCB CCRB Alg. Spaarbanken RPG 1968 Saldo 1 januari Spaaroversch. jan./mei 142 Spaaroversch. juni 23 Spaaroversch. jan./juni Saldo 30 juni 1969 Saldo 1 januari 4.475 6.884 7.292 5.246 Spaaroversch. jan./mei 196 269 275 68 Spaaroversch. juni 41 66 46 18 Spaaroversch. jan./juni 237 335 321 86 Saldo 30 juni 4.712 7.219 7.613 5.332 3.978 6.099 6.743 4.840 135 226 156 52 61 26 165 187 287 182 4.143 6.286 7.030 ^5^022 419

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 61