Achtereenvolgens wordt behandeld in: circulaire no. 1680 dd. 2 juni 1969 (OB. Orga- Circulaires no. 1680-1688 nisatie en Beheer): Kredietbeperkingsrege- ling Nederlandsche Bank (kort krediet). circulaire no. 1681 dd. 3 juni 1969 (RF. rechts kundige en fiscale zaken): de BTW met be trekking tot bankdiensten. circulaire no. 1682 dd. 5 juni 1969 (Re. Renta biliteit): Rente 1969 (VIII). circulaire no. 1683 dd. 6 juni 1969 (Re. Renta biliteit): toepassing rentewijziging voorschot ten. circulaire no. 1684 dd. 10 juni 1969 (Re. Renta biliteit): Rente 1969 (IX). circulaire no. 1685 dd. 17 juni 1969 (Re. Renta biliteit): Rente persoonlijke leningen. circulaire no. 1686 dd. 19 juni 1969 (Pz. Per- soneelzaken): extra betalingen. circulaire no. 1687 dd. 25 juni 1969 (Pz. Per- soneelzaken): wijziging spaarreglement. circulaire no. 1688 dd. 27 juni 1969 (Re. Ren tabiliteit): Rente 1969 (X). 416

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 58