meur in onze geschiedenis, daarbij bleef het in juni niet. Twee ziekenhuizen zagen zich op het einde van de maand genoodzaakt met voor ons land ongekend hoge voorwaarden op de emissiemarkt te verschijnen. Door hen werd het 8% procents rentetype gelanceerd. Het waren de Stichting Maria Roepaan te Ot- tersum en de Stichting Homoeopatisch Zie kenhuis te Oudenrijn die met respectievelijk 6 en 5 miljoen gulden op 3 juli de inschrijving op een obligatielening tegen pari zouden openstellen. Beide waren geen onbekenden op de beurs en hun leningen werden behoor lijk door de markt opgenomen. In juli werden nogmaals twee 8% procents leningen uitgegeven. De eerste door de Stich ting Katholieke Ziekenverpleging te Ensche de en de tweede door de Congregatie van de Broeders van Barmhartigheid te Helvoirt, voor respectievelijk zes en negen miljoen gulden en beide tegen de koers van 100 procent. Bei de leningen kwamen goed terecht. Hiermee was het 8Y4 procents-type wel ingeburgerd. Twee emissies van andere aard trokken voorts in juli de aandacht. Bredero Vast Goed nv te Utrecht stelde de inschrijving open op nomi naal 21/2 miljoen gulden certificaten van aan delen tot de koers van 130 procent, gecombi neerd met 7'/2 miljoen gulden winstdelende obligaties, met een couponrente van 8 pro cent en een koers van uitgifte van 100 pro cent. Deze van het gebruikelijke patroon af wijkende gecombineerde emissie werd goed ontvangen. Op 18 juli stond wederom de Bank voor Ne- derlandsche Gemeenten voor de deur met een obligatie-emissie van 100 miljoen gulden. Het rentepercentage was op 71/2 procent gesteld, de uitgiftekoers deze keer op 98 procent. Bij de toewijzing moest een behoorlijke reduc tie worden toegepast waaruit zou moeten wor den afgeleid dat de emissie gelukt was. Voorts kwam de nv Van der Grinten te Venlo met een emissie van converteerbare obliga ties tot een bedrag van 10 miljoen dollar. De emissiekoers werd vastgesteld op 295 gulden; op de datum dat deze koers werd vastgesteld bedroeg de koers van de aande len Van der Grinten 275 gulden. De coupon rente werd bepaald op 6'/2 procent. Ook de ze lening werd goed ontvangen. Bij de eerste verhandeling deden de stukken een beschei den agio. 415

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 57