boerenleenbank Vierlingsbeek, bij welke ge legenheid hem een cheque van vijfhonderd gulden werd aangeboden ten bate van het Wit-Gele Kruis. Wanroy Toen de waarnemend kassier, de heer Hendrix, op donderdagmorgen 26 juni de bank binnenging wachtte hem een onaange name verrassing. Hij werd opgewacht door twee gemaskerde en gewapende mannen, die zich gedurende de nacht via een raam toe gang tot het gebouw hadden verschaft. De overvallers eisten van de heer Hendrix dat hij de kluis opende en hen het aanwezige geld zou meegeven. Het gelukte de heer Hendrix de mannen ervan te overtuigen dat hij alleen de sleutel had van de kas met vreemde va luta. De teleurgestelde overvallers moesten hiermee genoegen nemen en verdwenen met rond 4.600 gulden aan vreemd geld. Wegdam De burgemeester van het Twentse Ambt- Delden vroeg zich in zijn toespraak ter ge legenheid van de opening van het nieuwe kantoor van de boerenleenbank Wegdam af of een buitenstaander een dergelijk riant bankgebouw voor een zo kleine gemeenschap wel verantwoord zou vinden. Dat een derge lijke twijfel echter ten onrechte zou zijn bleek volgens de burgemeester wel uit het feit dat de bank meer spaarrekeningen heeft dan er inwoners zijn in de gemeente. De officiële openingshandeling bestond uit het verzilve ren van een cheque van driehonderd gulden door de burgemeester. De cheque was door de bank geschonken en bestemd voor de bouw van een gemeenschapshuis in Henge velde. Wellerlooi In Wellerlooi werd een nieuwe kassier be noemd. Het is de heer H. P. A. Arts, die voor heen werkzaam was als assistent bij de boe renleenbank Panningen. Woensel Een voetbalelftal van de boerenleenbank Woensel speelde op 11 juni een wedstrijd te gen een elftal van Van Gennip Papier nv. Dit evenement werd aangekondigd via een groot aanplakbiljet, waarop te lezen stond dat de organisatie van de wedstrijd berustte bij de VTVDBTHIBEHIP. Dit bleek een afkorting te zijn van 'vereniging tot verbetering van de betrekkingen tussen handelaren in bankpa pier en handelaren in pakpapier'. De uitslag: de bank werd in het pak gedaan met 4-0. Des gevraagd werd als oorzaak hiervoor opgege ven dat de bankmensen hun krachten hadden gespaard om de cliënten beter van dienst te kunnen zijn (bij pakpapier is dat kennelijk minder belangrijk). 410

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 52