Oudenrijn De boerenleenbank Oudenrijn te De Meern opende haar derde bijkantoor in de stad Utrecht. Het nieuwe bijkantoor is gelegen aan de Handelstraat. Overschie In Overschie vierde de kassier, de heer Verboom, zijn 40-jarig ambtsjubileum. Na mens de centrale bank werd hij gefeliciteerd door afdelingsdirecteur Roncken en districts directeur Ideler. Tijdens de receptie werd de heer Verboom onderscheiden met de eremedaille in goud, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Roosendaal Met de verbouwing van het hoofdkantoor aan de Nieuwe Markt en de opening van een nieuw bijkantoor in de Fatima-wijk is het kantoren net van de boerenleenbank Roosendaal af gerond. De bank heeft nu vijf vestigingen in Roosendaal zelf, een in Nispen en een in Zegge. Rijssen Burgemeester Landweer sprak de wens uit dat de boerenleenbank Rijssen in de toekomst een even belangrijke bijdrage zou leveren tot de ontwikkeling van de stad als in het verle den. De burgemeester deed dit tijdens de vie ring van het vijftigjarig bestaan van de bank. De heer Roncken, afdelingsdirecteur, bracht de felicitaties van de centrale bank over en reikte een gouden medaille uit aan de nog in leven zijnde oprichters, de heren H. Struik en G. J. de Baas. Ter gelegenheid van het jubi leum werd door de bank een cheque van dui zend gulden geschonken ten bate van het overdekte zwembad in Rijssen. Schijndel Voor zijn verdiensten voor de boerenleen bank Schijndel werd de heer A. van den Oete- laar onderscheiden met de zilveren draag- medaille van onze organisatie. Son In Son werd de heer E. Speetjens, voorheen directeur van de boerenleenbank Dronten, tot directeur van de bank benoemd. Steenbergen Na een ambtsperiode van bijna 32 jaar heeft de heer P. Adriaanse afscheid genomen als directeur van de boerenleenbank Steenber gen, wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Tot zijn opvolger is be noemd de heer J. van Wijk, die reeds werk zaam was als mede-directeur. Tilburg Op het bijkantoor van de boerenleenbank aan de Stationstraat in Tilburg werd een overval gepleegd door een omstreeks 25-jarige man. Deze sprong over de balie en dwong onder bedreiging met een pistool de 52-jarige kas- houdster mejuffrouw Drijvers hem geld te overhandigen. Mejuffrouw Drijvers gaf hem een aantal bankbiljetten, voor in totaal rond 408

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 50