bezochte afscheidsreceptie gehouden, waar bij onder andere ook de president van de raad van toezicht van de centrale bank, de heer C. G. A. Mertens, aanwezig was. Tien dagen later vierde de boerenleenbank Blerick op feestelijke wijze de opening van het bijkantoor in de nieuwe wijk Vastenavond- kamp-Hazenkamp. De officiële opening ge schiedde symbolisch door het verzilveren van twee cheques door mevrouw van Soest, wet houder van Financiën van de gemeente Venlo. Deze cheques waren geschonken door de bank en zijn bestemd voor de bouw van een zwembad en voor de Stichting Jeugdhuis Vastenavondkamp. De centrale bank was bij de opening van dit zeer goed geoutilleerde bijkantoor vertegenwoordigd door directeur drs. van Ogtrop. Dronten Als opvolger van de heer Speetjens is de heer G. A. L. van de Lindeloof benoemd tot directeur van de boerenleenbank Dronten. De heer Van de Lindeloof was reeds werk zaam bij de boerenleenbank als assistent. D runen In Drunen vierde de directeur van de boeren leenbank, de heer Brok, zijn 25-jarig ambts jubileum. Op de zeer druk bezochte receptie was districtsdirecteur drs. Bierings aanwezig om de gelukwensen van de centrale bank over te brengen. Grevenbicht De voorzitter van de boerenleenbank Gre venbicht, de heer F. J. Houben, ontving de zilveren draagmedaille van de centrale bank. Groenlo Tijdens de algemene vergadering van de boe renleenbank Groenlo werd afscheid geno men van de voorzitter van het bestuur, de heer J. Th. Gelinck. Voor zijn vele verdiensten werd hij onderscheiden met de gouden draag medaille van onze organisatie. Herpt De boerenleenbank Herpt gaat een nieuw bij kantoor bouwen in het oude vestingstadje Heusden aan de Bergse Maas. De speciale legpenning die hiervoor door een Heusdense kunstenaar uit klei werd gebakken werd aan geboden aan de burgemeester en de dis trictsdirecteur en aan de twee kinderen die de eerste steen hebben gelegd. Leuth-Kekerdom De boerenleenbank Leuth-Kekerdom her dacht op een jubileumbijeenkomst het feit dat zij vijftig jaar geleden werd opgericht. Namens de centrale bank werden gelukwensen aan geboden door onderdirecteur drs. van der Linden en districtsdirecteur Joosten. Mierlo-Dorp Op de algemene vergadering werd afscheid genomen van de heer G. P. Leyten, die gedu rende 32 jaar bestuurslid van de bank is ge weest. Bij die gelegenheid werd hem door de heer De Wit, inspecteur, de zilveren draag medaille met oorkonde uitgereikt. 407

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 49