bruikt gaat worden heeft het een uitgebreid net van verkoopplaatsen nodig. Niet voor de eerste keer in de geschiedenis blijkt dan dat zo'n produkt verkoopplaatsen vindt in een nabij gelegen branche. Nu is dat met reizen het geval in de bank-branche. Het bankwe zen kan men als een nabij gelegen branche beschouwen, omdat de banken al sedert lang allerlei diensten verlenen die met het reizen te maken hebben, onder meer op het gebied van verzekeringen, deviezen, bewaarneming en dergelijke. Aan de andere kant ziet men dat de eigenlijke reisorganisaties zich zijn gaan bezig houden met financiële dienstver lening op reisgebied, met name ook met ver- 400 zekeringen. Een ander voorbeeld wordt ge vormd door de kredietbrieven van de ANWB, een zuiver financiële dienstverlening, maar dan een die alleen met reizen te maken heeft. Zo zijn de twee branches naar elkaar toege groeid, en op het ogenblik bereiken zij el kaar. De boerenleenbanken hebben de spits afgebeten met Hotelplan nv, de Algemene Bank Nederland zal nu volgen in samenwerking met de ANWB en ook de Amsterdam-Rotter dam Bank heeft plannen op dit gebied bekend gemaakt. Het ziet ernaar uit dat het over tien jaar de gewoonste zaak van de wereld zal zijn dat banken reizen verkopen. Waarschijn-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 42