te gaan. De oorzaak van deze aarzeling werd ons snel duidelijk. Het schoolsparen gebeurt in genoemde landen vaak door middel van automaten, waarbij dus ieder contact met de bank ontbreekt. Het is onze ervaring, dat schoolsparen tot een blijvend succes wordt, indien men de moeite neemt een functiona ris aan te wijzen, die op de scholen als de contactman tussen bank en spaardertjes op treedt. Wij geven toe dat het in deze tijd van onderbezetting van personeel niet eenvoudig is zoiets blijvend te doen. Voor succesvol schoolsparen is het echter de enige oplos sing. Dat men dan ook nog de jeugd kennis moet laten maken met de bank door hen - bij voorkeur in klasseverband - het gebouw te laten bezichtigen, bleek een opvatting te zijn die ook elders wordt gehuldigd. Vanzelfsprekend kan de boog niet altijd ge spannen zijn. Op 28 mei 's avonds kon men het hele gezelschap aantreffen voor een kleuren televisie geboeid kijkend naar de finale van de Europa-cup. Bijkantoor in Utrecht van de boerenleenbank Oudenrijn

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 35