hij zijn spaargeld beter bij een bank kan de poneren - gesteld dat hij spaargeld heeft. Dat betekent voor hem zoveel als water naar de zee dragen. Een ander probleem is, hoe de boerenleenbanken dan aan financieringsmid delen moeten komen. Wie ook moeten de boerenleenbanken beheren bij het nagenoeg geheel ontbreken in dit land van personen met administratieve kundigheid? Soortgelijke moeilijkheden doen zich ook ten aanzien van andere coöperaties voor. En toch zal uiteindelijk langs deze weg de ont plooiing van de landbouw moeten worden be reikt. Een moeilijke en lange weg. In grote delen van Laos zijn de woningen gebouwd op palenter bescherming tegen ongedierte en tegen wateroverlast in het natte seizoen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 31