betering leidt van de sociale en economische omstandigheden, de hygiënische verzorging, het onderwijs, of dergelijke. Alleen voor nood situaties kan bijvoorbeeld voedselhulp zin hebben. In tal van landen in West-Europa en ook el ders hebben landbouwonderwijs, landbouw voorlichting en landbouwcoöperaties de gro te stoot gegeven aan de ontplooiing van de landbouw. Op grond van deze ervaring ligt het in de lijn, hieraan ook bij de bevordering van de landbouw in ontwikkelingslanden te denken. Maar de problemen die zich daarbij voordoen, en zeker in Laos, zijn legio. Stelt u zich maar eens concreet het probleem voor van de oprichting van boerenleenban ken in Laos. Zoals al gezegd, kan de over grote meerderheid van de bevolking in dit land lezen noch schrijven. Leg aan een on geletterde boer maar eens uit wat het doel is van een boerenleenbank, wat krediet in houdt, waarom er rente moet worden betaald enzovoort. Overtuig deze boer maar eens dat 388

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 30