W' A De infrastructuur van het land laat alles te wensen over. Er zijn maar heel weinig wegen. Een spoorweg is er niet, ook geen busvervoer, nauwelijks telefoonverbindingen, zelfs geen krant. Driekwart van de bevolking kan lezen noch schrijven. Laos voert 28 keer zoveel in als het uitvoert. De economie van het land is dan ook zeer ongezond en wordt met buitenlandse hulp op een zeker peil gehouden. Niemand sterft er van honger, maar men leeft op de grens van het bestaansminimum. Het gemiddelde inko men per hoofd van de bevolking is ongeveer 250 gulden per jaar, vergeleken met ongeveer 7500 gulden per hoofd per jaar in Nederland. In politiek opzicht leeft Laos op een vulkaan. Door de bergstreken van oostelijk Laos wor den op grote schaal troepen en oorlogsmate- rieel van Noord- naar Zuid-Vietnam vervoerd. Dit gebeurt met medewerking van de Pathet Lao, de communistische partij in Laos. Bij herhaling worden dorpen in Laos overvallen en geplunderd. Het land balanceert op de rand van een burgeroorlog. Vanzelfsprekend werkt de grote politieke en militaire onzekerheid in Laos verlammend op de economische ontplooiing van dit land, waarvan het lot ten nauwste is verbonden met de uitslag van de oorlog in Vietnam. Toch wekt de bevolking de indruk dat zij on der deze situatie niet gebukt gaat. De Laotiër is vrolijk, lacht, zingt en danst. Ontwikkelingsplan Een van de vruchtbaarste landbouwgebieden in Laos is de Vientiane-vlakte, een gebied van circa 120.000 hectare, gelegen rond de hoofd stad Vientiane. Voorwaarde om dit landbouw gebied tot verdere ontwikkeling te brengen is een gereguleerde watervoorziening. En daar aan ontbreekt het nog. Hiertoe wordt nu in het kader van een ontwikkelingsproject met fi nanciële hulp van een aantal landen - waar onder ook Nederland - een grote dam ge- ta»; V K L rtwfc-v.r SfiV-tnh'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 27