bisch blad Al Jarida deelde mee dat dit gebaar bedoeld was als dank voor het Franse wapen embargo voor Israël. (Eindhovens Dagblad). dat een scheikundige van een universiteit in de Verenigde Staten heeft verklaard dat de waarde van alle chemicaliën in het lichaam van een volwassene is gestegen van 3,60 in 1936 tot 12,40 in 1968. (Helmonds Dagblad). dat de directeur van een Engels reclamebe drijf er genoeg van had alleen maar zijn hand tekening te zetten op de memo's aan zijn per soneel. Er staan nu ook zijn foto's opgedrukt. Een foto met een imperatief wijzende vinger duidt op een karwei dat direct moet worden ge daan, een glimlachende blik duidt op tevre denheid en een gekwetst kijkende directeur wil zeggen dat de zaak in het honderd is ge lopen. Het personeel schijnt hier goed op te reageren. (De Telegraaf). dat in een Poolse trein een Amerikaan mee reist, die zijn draagbare radiootje aanzet dat zo groot is als een spel kaarten. Eindelijk kan een Russische reiziger zich niet langer bedwin gen. Hij schreeuwt: Dat hebben wij in Rusland ook. Wat is het? (Links lachen - Michel Chres- tien). dat de veiligste manier om je geld te verdub belen is, het een keer dubbel te vouwen en dan weer in je zak te steken. (Prisma-Citatenboek). dat een grote radio- en televisiezaak in Am sterdam per advertentie meedeelde dat voor een doelpunt van Ajax in de wedstrijd Ajax- Benfica in Parijs elke klant bij aankoop van een televisie een korting van 150 gulden zou krijgen. (De Telegraaf). dat een aantal verenigingen van werkgevers hun leden richtlijnen verschaften, opdat zij wisten hoe zij moesten handelen op 5 maart, de dag van de wedstrijd Ajax-Benfica. Men verwachtte dat de arbeidsproduktiviteit op de ze dag aanmerkelijk zou dalen. Een werkge versvereniging gaf haar leden daarbij de vol gende handige definitie van een werkdag: Een werkdag, zei zij, is een dag om te werken. En dat is niet eens onaardig omschreven. (Nieu we Rotterdamse Courant). 138

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 44