de boerenleenbank MAANDBLAD VOOR JANUARI 1965 VOORTZETTING VAN DE MAANDELIJKSE MEDEDELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN No 525 Wat kunnen wij in het eerste nummer van het jaar beter doen dan omkijken naar het achter ons liggende vakje van de tijd? Wij beginnen natuurlijk met een Nieuwjaarswens aan onze lezers, al is het jaar bij het verschijnen van dit nummer ook al een maand oud. Maar daar na openen wij de boeken en laten de miljoe nen dansen; heel voorzichtig nog, want de boeken geven hun geheimen zo kort na de jaarwisseling nog niet helemaal prijs. Wij mo gen over het jaar 1964 niet ontevreden zijn. Het zag er moeilijk uit, toen het voor ons stond. Gemakkelijk is het ook niet geworden. Maar vele handen hebben het werk, zoal niet licht, dan toch mogelijk gemaakt. En dan kunnen wij het niet laten om meteen weer om te draaien en naar de toekomst te zien. Wij zien daar onder meer de algemene vergadering aankomen. Daarover hadden wij nog enkele dingen op het hart. In de meer ver wijderde toekomst liggen de gevolgen van het graanprijsakkoord in de EEG verscholen. Ook op dat terrein willen we alvast wat ver kennen. 2181

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1965 | | pagina 1