Schade-enquête-commissies zijn gevestigd: voor het district Groningen te Winschoten en Groningen Friesland: te Harlingen Drenthe: te Emmen, Meppel en Assen Overijssel: te Almelo Gelderland: te Zutphen, Arnhem, Nijmegen, Wageningen, Harderwijk en Tiel Utrecht: te Amersfoort en Zeist Noord-Holland: te Amsterdam en den Helder -Zuid-Holland: te Leiden, 's-Gravenhage, Delft, Rotterdam, Hellevoetsluis en Dordrecht Zeeland: te Middelburg, Goes, Oostburg en Terneuzen. Noord-Brabant: te Zevenbergen, Roosendaal, Breda, Til burg, Helmond en 's-Hertogenbosch Limburg: te Maastricht, Gennep en Roermond. Wijze van de beschikbaarstelling der bijdrage. A. roerende goederen. De bijdragen in de schaden aan roerend goed worden in principe in con tanten beschikbaar gesteld. Het doel is, dat uit de bijdragen de verloren gegane bedrijfsuitrusting (machines, gereedschappen, vee, bedrijfsvoorraden) wederom worden aangeschaft. Waren de roerende goederen verpand of tot meerdere zekerheid in eigen dom aan een crediteur overgedragen, dan kan de uitbetaling afhankelijk worden gesteld van een met den crediteur te treffen regeling. De crediteur heeft derhalve geen onbeperkt verhaal op de bijdrage. B. onroerende goederen. Het bedrag der bijdrage wordt goedgeschreven op het grootboek voor den wederopbouw. Aan het verkrijgen van de bijdrage is de voorwaarde verbon den, dat het beschadigde onroerende goed wederom wordt opgebouwd overeenkomstig een door den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw goedgekeurd bouwplan. Onteigening. In vele gevallen zal de wederopbouw niet kunnen plaats vinden op de oude plaats, doch zal een hèrverkaveling van den grond moeten plaats vinden. De grond wordt dan onteigend, hetzij tegen schadevergoeding in natura, dus toewijzing van andere grond, hetzij tegen vergoeding in geld, hetzij in beiden. De eigenaar van het onroerend goed krijgt derhalve in het geval de grond onteigend wordt a. een schadevergoeding voor den onteigenden grond, b. een Rijksbijdrage in de oorlogsgeweldschade. Ingeval van onteigening wordt de eigenaar in kennis gesteld met de vast gestelde schadevergoeding. Deze schadevergoeding wordt vastgesteld naar maatstaf van de verkoopwaarde, die het onroerend goed in den staat, waarin 45

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 9