JS ï^TAlrfafd'rcttu VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Bij het Jaarverslag der Centrale Bank. ïïji" J.rft v,n d, '^,'SïilfdïGrt d. c.atr.1. bedroeg op 25 MEI 1944 NUMMER 3 berichten „.TTSLMTEND BESTEMD VOO* DE AANGE!" nTE- ROEREMLEENBfiHKEH 31 December 1943 (gewone deposito s plus deposito's voor 1 iaar vast) - Het saldo-tegoed op 31 December 1942 bedroeg j j f 214 millioen Zoodat de toename bedroeg J Deze toename werd veroorzaakt door de volgende mutaties bij de banken Toename spaargelden (van 433 millioen tot f 596 millioen) .Y J Toename creditsaldi in l.r. (van 109 mil- lioen tot 157 millioen) Aflossing voorschotten (van 129 millioen tot f 98 millioen) Afname debetsaldi in l.r. (van 54 millioen tot 35 millioen) 19 261 millioen Deze mutaties veroorzaakte derhalve een toename der midde len bij de aangesloten banken van 261.000.000,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 1