io45 zijn aandelenkapitaal gaat ver dubbelen. De geldmarkt leek medio no vember iets ruimer; toen was zelfs wat callgeld te krijgen, zij het natuurlijk niet tegen de of ficiële notering van ij^°/o doch op basis van 3%. Nu eind no vember en Sint Nicolaas in zicht komen, is ook daaraan echter al weer een einde gekomen: de geldmarkt is weer volkomen dood. 26- 23' -Ii-'S6 3}}/20/o Nederland 1947 9°5Ao 88V2 3%% Nederland 1954 (4-33°/«) 83% (4,78%) 3/4%) Nederland 1953 93% (4.36%) 91% (4,57%) 3/^°/o Nederland 1956 91% (4.38%) 883/4 (4,72%) 33^2°/» Nederland 1953 92% (4.38%) 89% (4,72%) 3% Grootboek 1946 87% (4.48%) 85 (4,70%) 3% Nederland 1962—64 91% (4.34%) 88V2 (4,93%) 3u/o Investeringscertificaten 92% (4.50%) 89V4 (5,09%) vo 1 O (4.10%) (4,22%) OO OO

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 17