1024 i a iooo,3% pandbrief serie K nr. 3291, aflosbaar gesteld per 1 januari 1954; 1 a 1000,3% pandbrief serie K nr. 1543, aflosbaar gesteld per 1 januari 1956; 1 a 500,3% pandbrief serie L nr. 307, aflosbaar gesteld per i januari 1956.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 40