1023 1185, 1187, II9°> "91» I2I3> I243' Iz89> 1312, I3I3> !4i9> 1422, 1549, 1559, 1582, 1585, 1586, 1624, 1679, 1776, 1808, 1891, 1897, 1908, 1979, 1984, 2044, 2076, 2081, 2090, 2119, 2196, 2251, 2278, 2283, 2308, 2364, 2424, 2443, 2695, 2767, 2774, 2852, 2867, 2888, 2904, 2921, 2927, 2976, 3010, 3034, 3099. 70 d 500,pandbrieven, Serie Z nos. 16, 94, 99, 102, 190, 200, 205, 322, 355, 397, 42 a f 1.000,3xA°lo pandbrieven, Serie A nos. 4, 64, 67, 84, 144, 164, 174, 208, 215, 218, 219, 280, 304, 315, 345, 369, 421, 485, 548, 563, 564, 587, 622, 750, 796, 820, 833, 881, 899, 901, 930, 974, 993, 1077, 1140, 1161, 1208, 1347, 1378, 1411, 1616, 1680, 4 d 500,3lA°/o pandbrieven, Serie B nos. 30, 60, 82, 100, welke stukken per januari 1957 betaalbaar worden gesteld; vanaf die datum houden zij op rente te dragen. De pandbrieven kunnen ter betaling worden aangeboden bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven en de bij deze aangesloten Boerenleenbanken; voorts bij de Nederlandsche Cre- dietbank N.V. en De Twentsche Bank N.V. gevestigd te Amster dam. Tot 1 januari 1937 kunnen de uitgelote pandbrieven d pari worden ingewisseld in 434%> pandbrieven Restanten. Van vroeger uitgelote stukken werden nog niet ter betaling aan geboden: i a 1000,4H°/o pandbrief serie C nr. 7476, aflosbaar gesteld per 1 juli 1937; 3 a 1000,3J/2°/o pandbrieven serie K nos. 428, 3304 en 3307, aflosbaar gesteld per 1 juli 1946;

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 39