in circulaire nr 730 dd. 22 Oct. '56 (administratie): de betaal baarstelling van het ouderdomspensioen door de Raden van Ar- in circulaire nr 731 dd. 23 Oct. '56 (rente): de verhoging van het promesse-disconto, ingaande 22 Oct. '56, tot 4M°/o; in circulaire no. 732 dd. 26 Oct. 1956 (rente): de nieuwe debet rentetarieven voor de aangesloten boerenleenbanken en de nieuwe richtlijnen voor beleggings-uitzettingen. beid; 102 I

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 37