VUt de opganiSatie F De Boerenleenbank te Bakel in een nieuw gebouw Op 26 juli verkondigde wap perende vlaggen aan de Bakelse dorpsgemeenschap het feest van de boerenleenbank. Na een plechtige H. Mis opgedragen in de parochiekerk verzamelden de beheerders en de genodigden zich bij het fraaie bankgebouw. De officiële opening had plaats door Mr. F. J. F. Claes- sens, directeur van de Centrale Bank. Mr. Claessens wenste al lereerst de beheerders en de le den van de boerenleenbank van Bakel geluk met het fraaie ge bouw. Vervolgens schetste spre ker de betekenis van het boe- renleenbankwerk en prees de beheerders en de kassier, die door hun ijver en plichtsbe trachting boerenleenbank Bakel hadden doen uitgroeien tot een bank die er zijn mocht. Tevens spoorde Mr. Claessens allen aan om in de toekomst nog meer dan voorheen gebruik te maken van hun eigen boerenleenbank, die dank zij het moderne bank gebouw en de ijverige kassier zeer zeker in staat zou zijn om die diensten te verlenen, die men van een moderne bankinstelling verwachten mag. De Geestelijke adviseur ze gende het gebouw op plechtige wijze in en vestigde de aandacht op de hogere doelstelling van het boerenleenbankwerk. Talrijke sprekers wensten vervolgens de boerenleenbank te Bakel geluk met dit fraaie bankgebouw. Na de middag werd aan leden en relaties de gelegenheid gege ven om het gebouw te bezich tigen, waarvan een druk gebruik werd gemaakt. Ook wij wensen de boerenleenbank te Bakel van harte geluk met het moderne en fraaie kantoor.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 24