\Maxincldyise Jyveckdeünmi No. 434 OCTOBER 1956 •C'C'B» COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN Een korte beschouwing is ge wijd aan de jongste disconto verhoging door De Nederland- sche Bank, die inmiddels als ra dio-toespraak is uitgezonden. Het verloop van het sparen tot nu toe in 1956 wordt met een aantal cijfers toegelicht. Het Landbouw-Economisch Nieuws behandelt uiteraard de voorstellen, die door het Land bouwschap aan de nieuwe Re gering zijn gedaan. Het laatste woord daarover zal nog wel niet zijn gezegd. De sterke wijzigingen op de geld- en kapitaalmarkt worden in de rubriek „Geld- en Kapi taalmarkt" besproken. Voor bouw en inrichting van boerenleenbankkantoren wordt opnieuw de aandacht gevraagd. De grondregels der réclamé zullen in een tweetal artikelen worden uiteengezet; het eerste daarvan is in dit nummer opge nomen. Het Gezins-Begrotings-Insti- tuut introduceert het nieuwe G.B.I. huishoudkasboek. En dan volgen de verschil lende verslagen; eerst over de opening van het nieuwe gebouw der boerenleenbank te Bakel en vervolgens van de gouden feest vieringen der boerenleenbanken te Ospel, Ommen, Wanssum, Ottersum, Oosterblokker, Ule- straten en Montfoort. Tenslotte is de Kassier-redac teur aan het woord, die nog maals de kwestie van de salaris regeling voor kassiers behandelt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 1