CIRCULAIRES 933 no. 701 dd. 23 juni 1956 t/m circulaire no. 709 dd. 19 juli 1956 Achtereenvolgens wordt behandeld: in circulaire nr. 701 d.d. 23 Juni 1956 (administratie): de contri- tubiebetalingen aan het Landbouwschap; in circulaire nr. 702 d.d. 28 Juni 1956 (deviezen): de m.i.v. 1 Juli 1956 van kracht zijnde nieuwe voorschriften bij betalingen wegens in- en uitvoer van goederen; in circulaire nr. 703 d.d. 28 Juni 1956 (deviezen): het m.i.v. 1 Juli 1956 geldend verlaagd tarief „kosten Nederlandsche Bank" bij betalingen van en naar het buitenland en bij aan- en verkoop van buitenlandse cheques; in circulaire nr. 704 d.d. 29 Juni 1956 (administratie): de afre kening in de maand December van elk jaar van door de C.B. ver schuldigde provisie aan de Boerenleenbanken; f in circualire nr. 705 d.d. 30 Juni 1956 (rente): de voorgestelde •Vijzigingen in de rentetarieven 1956; in circulaire nr. 706 d.d. 9 Juli 1956 (maandstaten): een enquete inzake de direct opvraagbare spaargelden per 30 Juni 1956 alsmede van de deposito's voor een maand of langer en van de spaarreserve- r rekeningen; in circulaire nr. 707 d.d. 12 Juli 1956 (spaarvormen): de stopzet ting van Boerenleenbankdepositobrieven Serie B en de nieuwe uit gifte van Serie A ingaande 1 Juli 1956; in circulaire nr. 708 d.d. 12 Juli 1956 (administratie): de incasso's van de Koninklijke Vereniging „Het Nederlandse Trekpaard" met de administratieve verantwoording; in circulaire nr. 709 d.d. 19 Juli 1956 (diversen): de intrekking van de bankbiljetten van 25,d.d. 19 Maart 1947 en de inleve ring daarvan vóór 15 Augustus 1956; J

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 37