93° nam vervolgens het woord om de gelukwensen aan beheerders en leden aan te bieden, waarna hij zich speciaal richtte tot de grote pionier van dit alles, de Heer J. Janssen, niet alleen de enig overlevende oprichter, maar tevens 50 jaar bestuurslid van de boerenleenbank. In hem wenste de spreker alle medeoprichters en werkers uit die eerste tijd te eren door hem namens de Cen trale Boerenleenbank, onder luid applaus, de gouden erepenning van de C.C.B. aan te bieden. Burgemeester L. Roefs van Deurne bood namens het ge meentebestuur zijn gelukwensen aan en wees op de grote beteke nis van het boerenleenbankwerk voor geheel de plaatselijke ge meenschap. Na deze goed ge slaagde morgenvergadering volg de een drukke receptie. Om zes uur 's avonds had de feestelijke avondvergadering plaats, die met zijn welvoorzie ne koffietafel en afwisselend programma een waardig besluit vormde van dit mooie feest. De Boerenleenbank te Wychen vierde haar Gouden Feest Het gouden feest van de Boe renleenbank te Wychen begon op 23 mei traditiegetrouw met een plechtige Hoogmis, waaron der het zangkoor de „Missa Soli Dei Gloria" van Cuypers uit voerde. De kerkelijke viering van dit feest werd besloten met een toespraak van de Zeereer- waarde heer Pastoor R. Deken O.F.M., waarna een machtig „Aan U, o Koning der Eeuwen" weerklonk. Door een erehaag van ruiters wandelden beheer ders, leden en genodigden ver volgens naar de prachtig versier de feesthal achter het kasteel raadhuis om te genieten van een smakelijk ontbijt. Op de receptie waren vrijwel alle verenigingen van Wychen vertegenwoordigd, alsmede tal rijke wereldlijke en geestelijke autoriteiten. Vanwege de Cen trale Bank werden de feestelijk heden bijgewoond door de Voorzitter van het bestuur, de heer A. N. Fleskens en Drs. H. A. A. Zijlmans, directeur van het bijkantoor te Arnhem. Pater van de Berg O.F.M. fe liciteerde de jubilerende bank vervolgens namens de gehele pa rochie en wenste haar een bloei ende toekomst toe. Ds. Visbeek loofde de echt christelijke sfeer, die in de boe renleenbank heerste en sprak dc

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 34