923 kamertje van 4X4. Daarna werd het onderdak beter, doch na de ramp van februari 1953 zat men met de handen in het haar. Dit alles bracht de nood zaak van een nieuw gebouw naar voren. Ook Mr. Claessens sprak een rede uit, waarin hij zeide, dat de Centrale Bank sterk met de locale banken meeleeft. Voor de locale banken is een goed inge richt bankgebouw noodzakelijk. Dit heeft de boerenleenbank Oude Tonge gekregen, aldus spreker en daarmee zal men de bevolking nog beter kunnen die nen. Burgemeester van der Harst verklaarde trots te zijn op de resultaten van de bank en op het nieuwe gebouw. Hij zag er ook in een symptoon van de weder opbouw in Oude Tonge. Waarderende woorden, voor al aan het adres van de kassiers, en gelukwensen werden nog door diverse aanwezigen uitge sproken. De Boerenleenbank te Beek vierde haar Gouden Feest Op 28 juni vierde de Boeren leenbank te Beek op feestelijke wijze haar Gouden Jubileum. Na een plechtige Hoogmis vond een drukbezochte receptie plaats. Vele sprekers boden hun gelukwensen aan namens de agrarische instellingen, de standsorganisaties, het gemeen tebestuur en de buurtbanken. De Centrale Bank was vertegen woordigd door de heer A. N. Fleskens, voorzitter van het Be stuur, directeur Mr. F. J. F. Claessens en de districtsinspec teur voor Limburg, de heer J. Luchtman. Door de buurtboerenleenban- ken werd aan de jubilerende boerenleenbank een electrische klok aangeboden voor het nieu we kantoorgebouw. De heer A. N. Fleskens hield een bezielende toespraak en wenste de beheerders en de le den van de Boerenleenbank te Beek van harte geluk met dit mooie feest. Hierna bood hij de enige nog in leven zijnde op richter van de Bank, de heer Math. Lemmens, die tevens zijn zilveren jubileum als bestuurslid vierde, de zilveren erepenning van de Centrale Bank aan.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 27