mjpaganda tevreden ^Caóóieró Vele mensen zijn zo heerlijk tevreden. Dat is prachtig, zult U zeggen. Ja, inderdaad; tevreden zijn is immers de basis voor ge lukkig zijn, maar dit geldt alleen voor tevreden zijn met z'n lot, met de omstandigheden waarin men leeft. Anders wordt het wanneer men tevreden is met zichzelf. Herhaalde malen ontmoeten wij kassiers, die o zo tevreden zijn met zichzelf. Op de vraag, hoe het met het sparen in hun plaats staat, horen we steevast, dat bijna de gehele plaats bij de boerenleenbank spaart. Wan neer we dan cijfers noemen van andere spaarinstellingen, kijken ze als regel vreemd op. Neen, dat wisten ze niet. Dat hadden ze ook nooit gedacht. De spaar gelden bij hun bank waren toch toegenomen. Tja, dat laatste was waar. De spaargelden waren inderdaad toegenomen. Maar niet in de zelfde mate als bij de andere spaarinstellingen. En ook niet in dezelfde mate als bij de boeren leenbanken, waar de kassier ac tief is. En dit betekent dus, dat we daar niet meegroeien en dus, dat we eigenlijk terrein verlie zen. De oorzaak? Niet voldoende activiteitActiviteit houdt in ac tie ontwikkelen. Dus iets doen en wel datgene doen, wat de positie van de bank verbetert. Een van de activiteiten is het aantrekken van nieuwe spaar ders. Hoe kunnen we nieuwe spaar ders aantrekken bij onze boe renleenbanken? We zullen hier onderscheid moeten maken tussen een alge mene activiteit en een bijzon dere. De algemene activiteit bestaat in een verhoging van het aan zien van de boerenleenbanken. Wij kunnen dit o.a. bereiken door in de pers regelmatig te adverteren. Door dus het begrip boerenleenbank in te hameren bij het publiek. Als wij dit lang genoeg volhouden, raakt ieder een vertrouwd met de boeren leenbank „de spaarbank voor iedereen".

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 23