912 1947 1955 absolute cijfers zeekleigronden 4.281 rivierkleigronden 4-553 weidestreken 5.3 89 zandgronden 18.987 veenkoloni├źn 861 tuinbouwgebieden 1-752 Nederland 35-823 Uit deze cijfers blijkt, dat het aantal oudere medewerkende boerenzoons in deze periode 19471955 aanzienlijk terugge lopen is nl. van 15,1 tot 10,4 per 100 bedrijven. Ook deze gege vens tonen aan, dat er in de voorbije jaren een niet onbe- 1947 1955 gemiddeld per 100 bedrijven 2.961 12,1 8,3 2.740 18,4 11,3 3-5oi 13,4 8,4 13-735 16,5 12,0 626 13,6 9,5 1.101 11,3 7,2 24.664 15,1 10,4 langrijk deel van de boeren zoons waarbij men rekening moet houden met het relatief groot kindertal per echtpaar bij de agrarische bevolking de Nederlandse landbouw heeft verlaten.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 16