pop Het koolzaad-areaal is, on danks het feit dat de richtprijs voor oogst 1956 werd afge schaft, met meer dan 2.500 ha. uitgebreid en bedraagt ruim 10.000 ha. De oppervlakte mos terdzaad, blauwmaanzaad, kar- wijzaad en kanariezaad verdub belde bijna, van 7.500 ha. tot 14.400 ha.; er werd vooral meer blauwmaanzaad en kanariezaad verbouwd. Het areaal vezelvlas consumptie- en voeraard- appelen waarvan op klei waarvan op zand/veen fabrieksaardappelen suikerbieten bleef met bijna 32.100 ha. slechts 100 ha. beneden de oppervlakte van 1955. Terwijl het areaal consump tie- en voeraardappelen op klei zich een weinig uitbreidde, werd deze teelt op zand- en veen gronden enigszins ingekrompen. Ook het areaal fabrieksaardap pelen liep terug. De oppervlakte suikerbieten is wat groter ge worden. I956 103.445 ha 53.933 ha 49-512 ha 33.463 ha 68.911 ha 1955 106.284 ha 52.531 ha 53-953 ha 37.524 ha 66.825 ha verschil 2.839 ha 1.402 ha -4.441 ha 4.061 ha 2.086 ha Nu de veestapel De totale rundveestapel was in Mei j.1. kleiner dan een jaar tevoren; dat geldt ook ten aan zien van het aantal melk- en kalfkoeien. Hieruit blijkt dat de reeds in Mei en December van totale rundveestapel waarvan melk- en kalf koeien De totale varkensstapel was wel enigszins kleiner dan een jaar tevoren, maar met ruim 2,3 miljoen stuks nog zeer groot. Vergeleken met Mei 1955 was het aantal mestvarkens en fok- zeugen teruggelopen, doch het het vorige jaar geconstateerde inkrimping nog niet tot staan is gekomen. De inkrimping vond speciaal plaats in de gebieden van het Westen en Noorden van het land. 195 5 verschil 2.994.560 st. 46.585 st. 1.509.715 st. 25.785 st. aantal biggen toegenomen. Hier bij moet echter in het oog ge houden worden dat in Mei van dit jaar het aantal dekkingen volgens de steekproef 62.600 bedroeg tegenover 55.400 in Mei 1955. i95<5 2.947.975 st. 1.483.930 st.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 13