\Mxiunckii^ No. 432 JULI 1956 •OOB* COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN Het „In Memoriam" is gewijd wijlen oud-inspecteur A. M. Ie Loux. Voort worden twee veer tigjarige jubilarissen herdacht. De Nieuwe Wet Toezicht Credietwezen wordt besproken. Daarna wordt even stilgestaan bij de Algemene Vergadering van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Het landbouw-economisch nieuws behandelt de uitkomsten der landbouwtellingen. In de boerenleenbank-prak tijk moet de geheimhouding door beheerders en personeel van de boerenleenbank stipt worden onderhouden. Maar in de propaganda voor de boeren leenbank mag de grote trom ge rust worden geroerd. Feestelijke gebeurtenissen in de organisatie boden zoveel stof, dat de kassier-redacteur op va- cantie kon gaan.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 1