oMuil illWIoMol No. 430 MEI 1956 •OOB- COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN Het artikel „Bij een afscheid" is gewijd aan het vertrek van de Hoofdinspecteur N. J. J. van Wijk naar Canada. Het verslag van de algemene vergadering van de Centrale Bank wordt gevolgd door de weergave van de toespraken van Mr Truyen en van de Heer Fles- kens alsmede van de mededelin gen, die namens de directie wer den gedaan door Mr v. Campen. Het Landbouw-economisch nieuws behandelt de navolgende onderwerpen: garantie-regeling aardappelen en vleesprijzen. De krachtige aantrekking van de rente op de kapitaalmarkt ge paard gaande met een daling van de koersen der Staatsfondsen vraagt onze aandacht. Als gevolg van de aanvaar ding door de Tweede Kamer van het wetsontwerp, waarin de rechtspositie van de gehuwde vrouw opnieuw wordt geregeld, staan wij voor talrijke verande ringen in de bevoegdheden der echtgenote ten opzichte van het vermogensbeheer. Daaraan wordt een beschouwing gewijd. Van het Gezins Begrotings In stituut worden een drietal be richten gegeven. De Boerenleenbank te Volkel vierde waardig haar gouden feest. In de rubriek van „Kassier tot Kassier" gaat het over de sa larisregeling, een onderwerp, dat altijd de belangstelling heeft.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 1