Overzicht van omzetten plaatselijke Roerenleenbanken Februari 1956 SPAARGELDEN. Nrd-Brabant Limburg Gelderland Overijssel Zd-Holland Nrd-Holland Zeeland Utrecht Drente Friesland Inlagen 1955 LOPENDE Nrd-Brabant Limburg Gelderland Overijssel Zd-Holland Nrd-Holland Zeeland Utrecht Drente Friesland Januari Februari Januari Februari 15.193.900,— 11.873.100, 8.116.400, 7.847.100,— 11.427.100, 7.106.100, 6.374.000, 4.542.000, 3.453.300,— 2.708.500, 2.188.400, 1.832.000, 2.568.800, 2.091.800, 1.857.800, 1.391.800, 2.827.600, 2.512.600, 1.882.400, 2.020.400, 1.720.000, 1.233.000,— 1.365.300,— 1.159.900, 996.700,— 887.600, 436.300,— 422.600, 507.800, 429.900,— 427.200,— 365.500,— 229.400, 173.700,— 140.400, 96.200, 202.800, 117.400,— 159.600,— 132.400, 39.127.400,— 29.133.700,— 22.947.800, 19.809.900, (33.227.000,—) (25.260.900,—) (21.388.400,(19.468.300, REKENINGEN. Stortingen Januari 40.748.200, 25.686.400, 11.650.600, 9.252.200, 13.277.100, 5.126.300,— 3.637.100, 1.383.900, 450.200, 2 73.800, Februari 38.057.300,- 22.926.400,- I O. II 2.400,- 8.232.500,- II.322.500,- 4.003.300,- 2.993.3°°,- 1.23 I.IOO,— 440.400,- 222.100,- Terugbetalingen Januari Februari 39-535-4°o,- 27.418.700,— 10.774.600, 8.238.600, 15.598.500,— 5.727.300,— 3.490.600, I.654.60O, 481.900, 310.300, 37.455.500,- 24.586.300,- 10.724.600,- 9.238.200,- 14.521.100,- 4.694.100,- 2.939.700,- 1.442,600,- 464.300,- 218.200,- 1955 VOORSCHOTTEN. 111.485.800,— 99.541.300, (94-749-6oo,(83.682.700,—) Nrd-Brabant Limburg Gelderland Overijssel Zd-Holland Nrd-Holland Zeeland Utrecht Drente Friesland 1955 Aflossingen Januari 795.400,— 865.200,— 264.300,- 267.300, 269.500, 83.300,— 108.500, 88.600, 21.200,- 2.100, 2.765.400,— 113.230.500,106.284.600, (99.460.700,(89.597.800, Nieuwe Voorschotten Februari Januari Februari 714.800, 1.536.100,— 1.649.800, 445-300 1.407.400,— 1.133.100, 143.100, 525.000,— 461.100, 139.100,— 665.500,— 422.600, 198.600, 786.300, 844.400, 66.700,- 158.900, 229.000, 27.400, 189.700,— 15.400,— 14.500,— 20.700, 22.000,— 12.700, 47.600, 30.300, 6.700, 28.800, 40.100,- 1.768.900, 5.366.000,— 4.847.800, (1.349.200,—) (4.201.300,—) (4.519.100,—)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 40