CIXCULAiXES 779 no. 678 dd. 23 februari 1956 t/m circulaire no. 686 dd. 20 april 1956 Achtereenvolgens wordt behandeld: in circulaire no. 678 d.d. 23 febr. 1956 (deviezen): betalingen naar het buitenland krachtens vier belangrijke algemene deviezenver- gunningen; in circulaire no. 679 d.d. 22 febr. 1956 (administratie): contri butiebetaling t.g.v. het Landbouwschap via de boerenleenbank; in circulaire no. 680 d.d. 7 maart 1956 (diversen): de wijziging van statuten en huishoudelijk reglement van de boerenleenbanken; in circulaire no. 681 d.d. 7 maart 1956 (rente): de rente-tarieven bij de boerenleenbanken en de Centrale Bank na de verhoging van het promesse-disconto; in circulaire no. 682 d.d. 17 maart 1956 (formulieren en mate rialen): de verkrijgbaarstelling van guldensbakjes. in circulaire no. 683 dd. 28 maart 1956 (diversen): de mogelijk heid voor tuinders om een extra tegemoetkoming te krijgen voor herbouw- of herstelkosten i.v.m. geleden oorlogsschade aan tuin- bouwopstallen; in circulaire no. 684 dd. 17 april 1956 (voorschot- en credietver- lening)de voorschotverlening met medewerking van het Borgstel lingsfonds voor de Landbouw; in circulaire no. 685 dd. 16 april 1956 (administratie): de richt lijnen bij de uitbetaling van de melkprijstoeslag 1954/1955. in circulaire 686 dd. 20 april 1956 (administratie) de valutering van afrekeningen inzake de melkprijstoeslag 1954/1955.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 39