Voor het bedrijfssparen bij de boerenleenbanken wordt nog eens de aandacht gevraagd. Daarna volgen verslagen van de opening van nieuwe kantoor gebouwen en van de viering van gouden jubilea door aangesloten boerenleenbanken. De kassier-redacteur geeft zijn mening weer over de verslagge ving door boerenleenbanken naar aanleiding van het jaarver slag van de boerenleenbank Ke- thel, dat hem door de Kassier werd toegezonden. 742

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 2