756 plichtingen kunnen voldoen. Een dergelijk resultaat achten wij echter onmogelijk. Reeds indien 10% of daaromtrent van de ge stelde garanties verloren zou zijn, zou dit o.i. betekenen, dat er over de gehele lijn een onjuis te politiek ten aanzien van de landbouw wordt gevoerd en zou derhalve een bezinning daarop noodzakelijk zijn. Wij hebben dan ook jegens het Borgstellings fonds gesteld het noodzakelijk te vinden, dat de beide Centrale Banken inzake eventuele achter standen in de aflossingen op de hoogte worden gehouden. Met inachtneming van deze regeling houden wij het ervoor, dat de verdubbeling van de wer kingssfeer van het Borgstellings fonds een juiste beslissing is, aan de uitvoering waarvan wij dan ook gaarne onze medewerking zullen verlenen. Mogen ook de beheerders van onze boerenleenbanken zo er over denken en daarnaar weten te handelen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 16