IIIIIIIIIIIIPII wmm No. 429 APRIL 1956 COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN •C-C'B' De financieringsproblemen in de landbouw met name in het gemengde landbouwbedrijf teke nen zich steeds meer af. Over dit onderwerp werd onlangs door de Directie van de Centrale Bank voor de Kringbesturen van de N.C.B. te 's-Hertogenbosch een inleiding gehouden, die hierach ter is afgedrukt. Het Landbouw-economisch nieuws gaat in op het aardappel- beleid, de Amerikaanse land bouwpolitiek en de critiek, die op het in Nederland gevoerde landbouwbeleid wordt tot uit drukking gebracht. De geld- en kapitaalmarkt staat uiteraard in het teken van het twijfelachtig resultaat van de jongste Staatslening. De obli- gatiemarkt geeft dalende koersen d.w.z. een stijgende rente te zien. In de boerenleenbankpraktijk wordt opnieuw de aandacht ge vraagd voor de taak van de be heerders met betrekking tot de voorschot- en credietverlening. Reacties uit kringen van boeren leenbanken naar aanleiding van in de voorgaande afleveringen van de Maandelijkse Mededelin gen verschenen artikelen worden besproken. Het reisseizoen staat voor de deur en derhalve krijgen de kas siers nog een laatste aanwijzing, hoe zij moeten handelen met bij hen binnenkomende aanvragen om reisdeviezen. Jviedecldlngm

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 1