JywdecküngM Pil lui Algemene Vergadering No. 427 FEBRUARI 1956 •OC'B* COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN COÖP. CENTRALE BOERENLEENBANK HET ONDERLING WAARBORGFONDS N.V. BOEREN-HYPOTHEEKBANK De Algemene Vergaderingen van de N.V. Boeren-Hypotheekbank, van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank en van het Onderling Waarborgfonds zullen worden gehouden te EINDHOVEN op DINSDAG 8 MEI in de: <~Pkiiipó-£f-ubUeumkai ^ongh-laan no. 3 Aanvang respect, om 10.30 en 11 uur. Oproeping en Agenda zullen aan de Boerenleenbanken worden toegezonden. VAN DE EN VAN DE

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 1