INHOUD DER MEDEDELINGEN JANUARI - DECEMBER 1956 Nrs. 426—436. Blz. 597—1116 Bladz. Algemene Ouderdomswet. De 1 en 2 1046 1087 Algemene Vergadering der N.V. Boeren-Hypotheekbank. Verslag van de gehouden te Eindhoven op 8 mei 1956 853 Algemene Vergadering van de C.B.T.B. De 905 Algemene Vergadering van de Centrale Boerenleenbank. Verslag van de gehouden te Eindhoven op 8 mei 1956 784 Inleiding van de heer Mr. P. W. H. Truyen, ter opening van de 787 Toelichting op de Balans en Verlies- en Winstrekening 1955 door de heer A. N. Fleskens, Voorzitter van het Bestuur797 Toespraak van Mr. Ph. C. M. van Campen, Directeur van de Centrale Bank 805 Algemene Vergadering. De oproeping voor een Algemene Vergadering der Boerenleenbank 968 Bakx. Drs. F. P. J. per 1 januari 1957 benoemd tot Directeur der Coö peratieve Centrale Boerenleenbank1071 Bedrijfssparen bij de boerenleenbanken767 Beekman. Drs. J. B. benoemd tot adjunct-inspecteur601 Belastingheffing van Boerenleenbanken628 648 Benoemingen bi] de Centrale Bank601 Benoemingen bij de Inspectiedienst599 600 601 Benoeming van Mr. Edm. Delhougne tot Onder-Voorzitter van het Bestuur der Centrale Bank1071 Boekjaar 195Ï. Het 699 Boeren-Hypotheekbank N.V. Uitloting pandbrieven der 1022 Boerenleenbank-praktijk: Betalingen uit en naar het buitenland tot 200,680 Betalingen wegens in- en uitvoer880 De bouw en de inrichting van Boerenleenbankkantoren 1000 De geheimhouding door de beheerders en het personeel der boeren leenbanken 913 De inzending van de balans en verlies- en winstrekening 1955 678 De oproeping voor een Algemene Vergadering der Boerenleenbank 968 De taak van de beheerders met betrekking tot de voorschot- en cre- dietverlening634 763 De voorbereiding van de vergaderingen van Bestuuren Raad van Toezicht 1055 Enige opmerkingen ever de financiering van agrarische coöperatieve verenigingen1100 Overmaking van gelden aan emigranten638 Reisseizoen Reisdeviezen 765 Schenkingen aan en door emigranten en andere niet-ingezetenen 713 Voorschot- en Credietverlening873 Voorschot ot crediet in lopende rekening?714 1

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 1