Overzicht van omzetten plaatselijke Boerenleenbanken September 1955 SPAARGELDEN. Nrd-Brabant Limburg Gelderland Overijssel Zd-Holland Nrd-Holland Zeeland Utrecht Drente Friesland '954 Jan. t, 84.803. 56.836. 22.500. 16.188. 20.737. 11.675. 5.382. 3-654- 1166. '-°55- Inlagen m Aug. .400, 300, .900,- - .400, .900, .600, ,400, .900, .100,- - .100, September 10.797.600,— 7.678.400,— 3.239.600,— 1.183.100,— 2.397.700,- 1.311.700, 719.500,- 520.500,— 168.800,- 91.100,— Terugbetalingen n. t/m Aug. September 65.643.600, 41.971.900,— '7-544-5°°> 13.532.800, 16.451.400, 10.041.900,- 4.522.400, 3.138.700,— 808.000, 909.400,- - 7.550.800,— 4.922.400,— 1.927.200,— 664.800, 2.129.300, 1.116.100,- 394.700,-- 3 '5*5°°'- 129.800,- 83.200, - 224.001.000,28.108.000,174.564.600,19.233.800, (186.005.700,) (23.191.400,(163.226.700,(17.918.300, LOPENDE REKENINGEN. Stortingen Jan. t/m Aug. September Nrd-Brabant 341.984.900,45.606.400, Limburg 220.558.700,-- 34.645.200,- Gelderland 89.709.800,13.022.000,— Overijssel 68.294.900,10.595.300,- Zd-Holland 193.831.400,18.087.900,- Nrd-Holland 37.094.900,4.664.200,- Zeeland 18.856.700,4.545.500,- Utrecht 12.286.900,- 1.556.400,- Drente 4.309.700,649.200, Friesland 2.412.500,356.700, Terugbetalingen Jan. t/m Aug. 332.360.600,- - 219.089.600, 87.577.300,— 70.891.400, 176.761.300, 40.666.900, 19.686.600, 12.316.300,- 4.454.100,— 2.400.500, September 47.107.400,- 33.561.100, - 10.577.700, 20.104.500,- 4.858.900,- 4.535.000,- 1.519.100, 636.800, 334.500,- '954 VOORSCHOTTEN. 989.340.400,133.728.800,966.204.600,135.933.200, (814.191.400,(115.548.400,(802.150.900,(114.362.000, Aflossingen Nieuwe Voorschotten Jan. t/m Aug. September Jan. t/m Aug. September Nrd-Brabant 4.651.500, 750.700,— '5.337.000,— 2.703.900, Limburg 3.611.800, 535.000,— 10.375.100, 1.203.600, Gelderland 1.883.300, 235.900,— 4.370.900,-- 597.300,— Overijssel 1.069.400, 174.900,- 4.999.800,— 507.400,- - Zd-Holland 1.880.800, 141.300,— 5.122.900,— 593.300,- Nrd-Holland 665.200, 81.800, 2.756.200, 265.200,— Zeeland 192.800,- - 27.900,— 516.800,-- 81.100,- Utrecht 337.700,- - 7.800,-- 764.800, 26.200, Drente 103.100, 16.900, 466.300, 16.400, Friesland 87.200, 11.300, 277.400,— 4.000, '954 14.482.800,1.983.500,44.987.200,5.998.400, (13.100.000,—) (1.530.400,—) (33.075.600,—) (3.833.300,—)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 84