Overzicht van omzetten plaatselijke Boerenleenbanken 539 Augustus 1955 SPAARGELDEN. Inlagen Terugbetalingen Jan. t/mjuli Augustus Jan. t/m Juli Augustus Nrd-Brabant 73.078.900, 11.724.500,— 57.927.50°, - 7.716.100 Limburg 48.920.500,- 7.915.800, - 37.509.300,— 4.462.600 Gelderland 18.953.100, 3.547.800,— 15.329.700,— 2.214.800 Overijssel 13.299.600, 2.888.800,— 11.322.600, 2.210.200 Zd-Holland 18.048.600,- 2.689.300, 14.971.600, 1.479.800 Nrd-Holland 10.228.500,- 1.447.100,— 8.955.000,— 1.086.900 Zeeland 4.824.300,— 558.100,— 3.935.100, 587.300 Utrecht *p 0 0 585.800,- 2.870.900, 267.800 Drente 1.035.700, 130.400,- - 720.800, 87.Z00 Friesland 945.200,— 109.900, 841.300,- 68.100 192.403.500,— 31.597.500,— 154.383.800, 20.180.800 '954 (163.278.500,—) (22.727.100,—) («45-795-5°°> '17.431.100,- LOPENDE REKENINGEN. Stortingen Terugbetalingen Jan. t/m Juli Augustus Jan. t/m Juli Augustus Nrd-Brabant 283.818.900, 58.166.000, 279.799.600, 52.561.000,— Limburg 184.032.200 36.526.500, 184.3 55.600, 34.734-000,-- Gelderland 76.368.500, 13.341.300,— 75.105.000,^ 12.472.300,-- Overijssel 59.577.200,— 8.717.700,— 61.557.900,— 9.333.500,— Zd-Holland t67.973.200, 25.858.200,-- 154.011.OOO,— 22.750.300,— Nrd-Holland 32.045.300,— 5.049.600,— 35.297.100,— 5.369.800,- Zeeland 15.189.100, 3.667.600,- - 16.126.IOO, 3.560.500, Utrecht 10.948.800,- 1.338.100,— 11.078.700, 1.237.600,- Drente 3.834.100,— 475.600,— 3.851.800,- - 602.300, Friesland 2.069.400, 343-IO°» 2.084.000, 316.500,- 835.856.700, *53-48 3.700, 823.266.800, 142.937.800,--- 1954 (702.445.700,(111.745.500,(694.462.500,(107.688.400, Aflossingen Nieuwe Voorschotten Jan. t/m Juli Augustus Jan. t/m Juli Augustus Nrd-Brabant 4.094.000,-- 557.50°,- 13.547.000,- - 1.790.000,- Limburg 3.092.100, 519.700,-- 9.250.600,- 1.124.500,- Gelderland t.594.600,- - 288.700,- 3.872.100, 498.800, Overijssel 934.700,— 134.700,— 4.359.70°, 640.100,- Zd-Holland 1.731.500, 149.300,- 4.761.000,- 361.900,— Nrd-Holland 621.300,- 43.900,- 2.202.800,- - 553-4oo,- Zeeland 163.400,— 29.400,- 366.200,- - 150.600 - Utrecht 273.000,-— 64.700,- - 723.600,— 41.200, Drente 92.700,— 10.400,- - 384.300,- 82.000,- Friesland 68.900, 18.300,- 207.100,- 70.300,- 12.666.200, 1.816.600, 39.674.400,- 5.312.800,- «954 (11.592.300,—) (1.507.700,- -) (29.115.600, (3.960.000,-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 83