CIRCULAIRES 53» 110. 655 dd. 12 October 1955 t/m no. 660 dd. 18 November 1955 Achtereenvolgens wordt behandeld: no. 655 dd. 12 October 1955 (Propaganda): een folder met ge gevens uit het jaarverslag 1954 van de C.B. t.b.v. de leden van de boerenleenbanken; no. 656 dd. 13 October 1955 (Jeugdsparen): een concept-schrij ven om medewerking van scholen te verkrijgen voor de jeugd- spaaractie 19 55/56; no. 657 dd. 17 October 1955 (Diversen): de te vervullen forma liteiten voor wijziging van statuten en huishoudelijk reglement der boerenleenbanken; no. 658 dd. 17 October 1955 (Administratie): het gebruik van lopende rekeningboekjes i.p.v. stortingsbewijzen voor bijzondere deposito-rekeningen no. 659 dd. 14 November 1955 (Diversen): het spaarsysteem van de Lourdescommissie K.N.B.T.B. t.b.v. de boeren- en tuinders- jeugd voor de reis naar Lourdes in 1958. no. 660 dd. 18 November 1955 (Administratie): de vermelding van het codenummer op giro-opdrachten.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 82