535 eens willen wijzen op de enorme bedragen die worden uitgegeven aan drukwerk, speciaal adver tenties en folders, die eendags vliegen zijn. Als wij de tekst die aan de man gebracht moet worden, combineren met een drukwerk dat om de een of an dere reden het bewaren waard is, houdt onze tekst zijn waarde als blikvanger en werkt op het psychologisch moment. Er is op het gebied van de public relations nog veel te doen en als elke kassier daarvan nu maar overtuigd is en zich daar op instelt, als hij zich spiegelt aan de activiteiten van anderen, dan kan er, onder leiding van de C.C.B., veel tot stand komen. De brief van onze collega werkt animerend en wij zijn hem dank baar dat hij dit probleem zo dui delijk heeft gesteld, al kunnen wij de conclusie van zijn schrij ven niet geheel aanvaarden. Onze collega van Beverwijk danken wij eveneens voor zijn aardig stukje. „Ons Erf" blijft een trekpleister voor de kassiers en wij hoorden zelfs dat er be heerders interesse getoond heb ben voor een weekend. Waarom ook niet? KASSIER-REDACTEUR.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 79