Er werd hard gewerkt op Ons Erf Het kon er ook echt gezellig toegaan

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 67