dere reden mocht gewenst blij ken. Gaat de hypotheekgever tot verkoop van het onderpand over dan is ook dat een interne aangelegenheid tussen koper en verkoper waarmede de Bank zich niet heeft in te laten, al wordt dikwijls geprobeerd goed gekeurd te krijgen dat de nieuwe eigenaar de schuld overneemt met gelijktijdige dechargering van de oorspronkelijke debiteur. In geval van verkoop van het onderpand moet daarom dezelf de gedragslijn worden gevolgd als zojuist is uitgestippeld voor het geval na overlijden door de deelgenoten tot scheiding en de ling wordt overgegaan. Na elke inleiding volgde een geanimeerde en leerzame ge- dachtenwisseling. De Heer Th. van Steen, Di recteur van „Ons Erf", sprak op beide weekeinden over moderne opvoedingsproblemen. De Heer van Steen weet zijn gehoor te boeien, zoals maar weinigen ge geven is. Temidden van de be spreking van allerlei materiële problemen vormt een spreek beurt van de Heer van Steen steeds een geestelijk en idieel hoogtepunt. Van de deelnemers, die één keer of meermalen een weekeinde hebben meegemaakt, zal er niet een zijn, die zich een weekeinde zonder de Heer van Steen kan voorstellen. Degenen, die dit verslag lezen, zullen hieruit ongetwijfeld ervan overtuigd zijn, dat er hard ge werkt is. Toch schoot er nog wel tijd over voor ontspanning in de (soms late) avonduren en op de Zondagmiddagen. Hier over kunnen wij de beste indruk geven, door het afdrukken van een viertal foto's.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 66