5°3 „Verdienende jeugd" is een boekje dat straks zijn weg naar het publiek zeker wel zal vin den. Uiteraard zullen onze kas siers erop uit zijn om deze bro chure via de loketten van de plaatselijke boerenleenbanken ter beschikking van de in aan merking komenden te stellen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 47