48 7 gen geleden uitbracht over de economische positie van West Duitsland. De situatie, waarin dit land nu verkeert, moet naar de mening van de O.E.E.S. voor West Duitsland een voldoende aanleiding zijn om tot vermin dering van de invoerbeperkin gen in de agrarische sector over te gaan.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 31